Kommande aktiviteter

I föreningen VET försöker vi se framåt och hitta möjligheter till träffar. Vid senaste styrelsemötet kom vi fram till ett antal arrangemang som kan eller möjligen kan genomföras.
Vi planerar för digitala föreläsningar under hösten och hoppas även att vi kan genomföra fysiska träffar med föreläsningar. Kom gärna med förslag på vad vi kan göra framöver.

Under hösten kommer styrelsen att ha möten den 18 augusti,  22 september, 20 oktober, och 24 november.

Planer inför försommaren, sensommaren och hösten:

Det blir inga fler pubträffar under våren/sommaren. Men sen återkommer vi!

Guidad tur i Moa Martinsons torp.

Besök på Skånelaholms slott med guidad tur 23 augusti.
Vi samlas en stund innan guidningen som startar 13.00

Vi har också planer på att besöka Olle Olssons hus i Hagalund, troligen under oktober månad.

Vi har pratat om att under hösten besöka Spårvägsmuseet, vandra vid Kottlasjön på Lidingö samt eventuellt information om utbyggnaden av tunnelbanan.

 

Guidad tur i Moa Martinssons torp
den 21 juni kl 13.00

Moas torp Johannesdal i Ösmo är en mycket besökt författarbostad. Hit flyttade Moa, eller Helga Maria som hon egentligen hette, vid 19 års ålder. Hon väntade då barn med sin förste make Karl Johansson, grundläggare. På sex år födde hon fem söner.

Moa kom att stanna resten av sitt liv på Johannesdal. Naturen, avskildheten och minnena, liksom de två yngsta sönernas gravar (de drunknade 7 april 1925) på kyrkogården i Sorunda, band henne för livet. Här skrev hon alla sina böcker. Johannesdal är också platsen för ett av Sveriges intressantaste författaräktenskap. Hösten 1928 luffade den unge poeten Harry Martinson hit. Under de elva åren i torpet och i dialog med Moa, fann han sitt lyriska språk. Under 1930-talet blev torpet en viktig mötesplats för tidens nya proletärförfattare och modernister.

Skånelaholms slott den 23 augusti

Skånelaholms slott uppfördes ca 1639–1643 av hovrättspresidenten Andreas Gyldenklou i tysk-nederländsk senrenässansstil, med fasad av tegel, men gårdens namn omnämns redan i ett köpebrev 1276, när Magnus Ladulås sålde egendomen till Skokloster. Slottet har inte haft så många olika ägare; den längsta perioden, från 1742 till 1918, ägdes Skånelaholm av bruksägarfamiljen Jennings. På 1890-talet putsades den ursprungliga tegelfasaden över och tillfördes rika fönsteromfattningar och dekorationer. I dag har slottet och flyglarna återfått färgsättningen från 1800-talets sista decennium.

 Herbert Rettig köpte slottet 1929. Han blev den siste private ägaren. 1962 donerade makarna Herbert och Ing-Marie Rettig slottet till Kungl. Vitterhetsakademien för att det skall ”bevaras i orubbat skick såsom kulturminnesmärke”.

Slottet rymmer i dag möbler, konst, böcker och ett stort antal allmogeföremål som insamlades av familjen Rettig, som hade ett stort intresse för hembygdsvård. Ett materia medica-skåp från 1700-talet och en samling vagnar från 1800-talet hör också till slottets sevärdheter.
Någon form av trädgård fanns förmodligen tidigt, men en lantmäterikarta från 1680-talet visar bara ängar, åkrar och en humlegård. I mitten av 1700-talet anlades en praktfull trädgård som i början av 1800-talet gjordes om till en landskapspark efter engelsk förebild med promenadvägar och alléer. Delar av alléerna finns fortfarande kvar. I den norra delen av parken finns den stora Sälnastenen. Stenen var ursprungligen minst tre meter hög och stod vid Sälna bro mellan Skånela och Vallentuna. Trakten kring Skånelaholm tillhör landets runrikaste områden. Det vittnar om att här gick en av vikingatidens vattenvägar.
Mer info om aktiviteten kommer senare.

 Östersundsgänget har haft en planeringsträff för kommande aktiviteter:

Sommaren:
Bangolf/minigolf
Juni:
Blomstervandring, Ansätten
Guckuskoexkursion
Hara brygga
Augusti:
Hitta ut – orientering
Hösten:
Svamputflykt exkursion
September:
Konstvandring i Torvalla
November:
Bowling med lunch
Thank you for the music

Pågående:
Qi gong varje onsdag kl 13.00