Kommande aktiviteter

 I föreningen VET försöker vi se framåt och hitta möjligheter till träffar. Vid senaste styrelsemötet kom vi fram till ett antal arrangemang som möjligen kan genomföras.

Vi uppdaterar vår webbplats efter hand.

Tur till Nyckelviken i Nacka
Tisdagen den 25 augusti kl 13.30

Vi åker dit i egna bilar. Det finns också möjlighet att åka buss till Jarlaberg och därifrån bli upphämtad med bil av någon i sällskapet.

Väl framme möts vi av vacker natur och möjlighet till promenad. Vi hade tänkt oss att fika. Är inte gårdens café öppet så tar var och en med sig termos och fikabröd.

Nyckelvikens naturreservat är ett populärt kultur- och friluftsområde. Landskapet är spännande och vackert. Vid Nyckelvikens Herrgård, även kallad Stora Nyckelviken är trädgården planerad efter samma mönster som när den skapades på 1700-talet. I området finns en mäng aktiviteter att göra för stora och små.

Reservatet har ett nät av välskötta gång- och cykelvägar och flera ordnade rast- och grillplatser. Det finns även utegym, hundrastgård och lekplats i reservatet. I reservat finns två motionsspår, det gula spåret och det blå spåret.

Nyckelviken gjordes till reservat 1990. I beslutet lyfte kommunen fram att områdets raviner, dungar med ädellövskog, slåttermarker och en stor artrikedom gör det angeläget att skydda området från exploatering och ordna så att markerna kan skötas utifrån naturvårdens behov. Nyckelviken tog redan då emot stora mängder besökare och vissa platser var slitna. För framtiden såg man ett behov av att anpassa skötseln för att klara ett ännu större besökstryck. Ytterligare ett skäl till skyddet är att Nyckelvikens kulturlandskap är vetenskapligt intressant.

Buss går från Slussen till Jarlaberg och Ektorp. Du kan också kliva av vid Ektorp centrum eller Nacka sjukhus, en promenadväg börjar intill Ektorps skola.
Med bil kör du väg 222, tar av mot Nacka centrum och fotsätter, över motorvägen i riktning mot Nacka Strand. Följ sedan skyltarna mot Nyckelviken.
Parkering: Du kan parkera på någon av Nyckelvikens fyra parkeringsplatser längs med Nyckelviksvägen.Du kan även fortsätta väg 222 mot Ektorp och ta av mot Nacka sjukhus, parkera vid Ektorps skola och promenera därifrån.

Mer info kommer.

Utflykt till Tyresta by med svamp-promenad
Torsdag 17 september kl 11.00

Möjlighet till svampplockning eller i alla fall möjlighet att leta efter svamp. Det finns ett antal vägar att promenera längs med. Åtminstone en som är möjlig för er med rollator. Vill ni inte ut i skogen så kan man stanna vid gården, kolla in djuren eller bara sitta och fika och prata.

Vi åker dit i egna bilar. Finns även möjlighet att åka dit med buss.

Mer info kommer.

Visning av konsten på Folksam
8 oktober

Obs! Visningen sker på kvällen med start kl 17.00

Kostnad för medlemmar och medföljande är 50 kronor.
Gruppen kan vara 10- 20 personer.

Mer info kommer

Vi besöker ArkDes på Skeppsholmen
Någon gång i november

ArkDes ligger precis bredvid Moderna museet.
Vi kan där se utställningen om hur man flyttar Kiruna.

Mer info kommer.