Styrelse m fl

Kerstin Wennberg, ordförande

Kerstin Aggefors, sekreterare

Margaretha Björklund, kassör

Susanne Torén, webbansvarig

Susanne Andersson, ledamot

Bengt Larsson, ledamot

Lars-Gunnar Larsson, ledamot

Eva Wiberg, Östersund, adjungerad ledamot

———————————————-

Björn Sandström, revisor
Björn Näsvall, revisorersättare

Eva Esping, valberedning
Göran Übel, valberedning