Hem


Föreningen VET

Föreningen VET är en aktiv och levande pensionärsförening som bildades redan 1991.

Föreningens namn baserar sig på de tre myndigheterna Vinnova, Energimyndigheten och Tillväxtverket. Föreningen får bidrag från Vinnova och Tillväxtverket. Bokstäverna kan även stå för vetenskap, energi och teknik som en av våra medlemmar nämnde. VET kan också föra tankarna till veteraner.

Varmt välkommen du som ännu inte gått med i vår förening!

Minst en gång i månaden ordnar vi aktiviteter, dock inte på sommaren. Vi försöker att ha ett varierat utbud. Det kan handla om kultur, teknik eller annat av intresse för våra medlemmar. Medlemsavgiften är endast 100 kronor per år. Tack vare att vi får bidrag från myndigheterna så har vi möjlighet att subventionera din kostnad för aktiviteten som du vill delta i.

Idag består medlemmarna av pensionärer från VINNOVA, NUTEK (STU, SIND och STEV), Tillväxtverket (i Stockholm och  Östersund)  och Statens energimyndighet samt Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (MISTRA), Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) och Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen). Medlemsantalet uppgår till runt 120.

Aktuella aktiviteter