Styrelse m fl

Kerstin Wennberg, ordförande

Kerstin Aggefors, sekreterare

Margaretha Björklund, kassör

Susanne Torén, webbansvarig

Eva Lönnblom, ledamot

Birgitta Svensson, ledamot

Lars-Gunnar Larsson, ledamot

———————————————-

Björn Sandström, revisor
Björn Näsvall, revisorersättare

Madeleine Siösteen Thiel, valberedning
Göran Übel, valberedning