Styrelse m fl

Kerstin Wennberg, ordförande

Kerstin Aggefors, sekreterare

Margaretha Björklund, kassör

Susanne Torén, webbansvarig

Karl- Olov Fentorp, ledamot

Birgitta Svensson, ledamot

Lars-Gunnar Larsson, ledamot

———————————————-

Björn Sandström, revisor
Björn Näsvall, revisorersättare

Ann-Louise Persson, valberedning
Göran Übel, valberedning