47 år i statens tjänst –  Leif Callenholm berättar

Välkommen till Vinnova den 16 oktober klockan 16.00

Vi startar med en fika före föredraget – kl 15.30

Leif Callenholm gick i pension i juni 2022, efter 21 år som förvaltningsdirektör på Vinnova. Leif har en bakgrund som yrkesofficer, innan han började sin civila karriär på STU och NUTEK.

Utmaningar, glädjeämnen, statskunskap, chefs- och ledarfrågor, några anekdoter samt preskriberade felsteg, utgör tänkt innehåll i föredraget. Leif hoppas på livlig interaktion med dem som hörsammar inbjudan.

Föredraget kommer att sändas via TEAMS. Anmälan vill vi ha senast den 13 oktober. Ange då om du kommer att delta via TEAMS så att du får dig en länk tillsänt.
Föredraget är kostnadsfritt.

Kommunikation: T-centralen, Vinnova ligger på Mäster Samuelsgatan 56.  


Publicerat

i

av

Etiketter: